CHRISTIAN WORSHIP

Al eeuwen vieren christenen samenkomsten. Tijdens een dienst wordt er gezongen, muziek gemaakt, gebeden, bijbel gelezen, gepreekt, gecollecteerd voor een goed doel en soms vieren we het avondmaal. Al deze onderdelen vormen samen ‘de liturgie’ met als doel om samen God te aanbidden en God en elkaar te ontmoeten. 

De focus van deze cursus is om samen een Wesleyaanse theologie van aanbidding te ontwikkelen en een open dialoog aan te gaan. 

Wat is nu eigenlijk de Bijbelse basis voor de samenkomst? 

Hoe keek John Wesley eigenlijk naar aanbidding? Wat is de relatie tussen ons dagelijkse leven en de wekelijkse aanbidding van de gemeente, en is onze liturgie relevant voor de hedendaagse kerk en wereld.

Docente: Nici Overduin

Data:
Zaterdag 2 maart,
zaterdag 16 maart en
zaterdag 30 maart

Investering: € 50,-